2015, ഓഗസ്റ്റ് 6, വ്യാഴാഴ്‌ച

ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്.

"അപ്പ ഇടതല്ലേ.... നരകത്തിലേ പോകൂ.."

         "ആരു പറഞ്ഞെടാ..."

"ലോകാവസാന നാളില്‍ നല്ലവരെ കര്‍ത്താവിന്റെ വലത്തും

     ചീത്തവരെ ഇടത്തുമാണല്ലോ നിര്‍ത്തുക

   ഇടതുനിന്നവര്‍ക്കൊക്കെ നരകവിധി കി‍ട്ടൂല്ലോ...."

"ഡാ... കര്‍ത്താവിന്റെ നേരെ നിക്കുമ്പോ ,

   കര്‍ത്താവിന്റെ വലത് മ്മടെ ഇടതല്ലേ...
    ച്ചാല്‍,..... ലെഫ്റ്റ് ഈസ് റൈറ്റ്... 

    സ്വര്‍ഗ്ഗം ഇണ്ടെങ്കി അത് മ്മക്കാ. "