2011, ഓഗസ്റ്റ് 27, ശനിയാഴ്‌ച

ഭ്രമം

സൗജന്യ പുസ്തകം
പാല്‍
മുട്ട
പഴം
യൂണിഫോം
കൂട്ടുകാര്‍......
എല്ലാം വേണ്ടെന്നു വെച്ച്
അയാള്‍ മകനെ
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാക്കി

"എന്നാലെന്താ..
കോട്ടും ഷൂസും കെട്ടാലോ
ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പറയാലോ
വലുതാവുമ്പോ
അമേരിക്കേല് പോവാലോ"
അവളുടെ വാക്കുകള്‍
അയാളെ
കോള്‍മയിര്‍ കൊള്ളിച്ചു....

ഡൊണേഷന്‍.. ട്യൂഷന്‍ ഫീ..സ്പെഷല്‍ ഫീ.
ബസ്സ് ഫീ..ബുക്ക് ഫീ...സോ മെനി ഫീ..

ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള്‍
ബ്ലെയ്ഡുകളായി ഉറക്കം കെടുത്തിയപ്പോള്‍
ബ്ലെയ്ഡുകള്‍ കിടപ്പാടം കവര്ന്നെടുത്തപ്പോള്‍
…...
അയാള്‍ പോയി തുങ്ങിച്ചത്തു