2011, ഓഗസ്റ്റ് 28, ഞായറാഴ്‌ച

എന്റെ വലിയ പിഴ

മലയാളം..
പറഞ്ഞാല്‍ പിഴ-
യറിഞ്ഞാല്‍ പിഴ-
യനുഭവിച്ചാല്‍ പിഴ

കരയരുതൊരു കുയില്‍പോലു-
മീ മലയാളക്കരയിലിനി
കരഞ്ഞാല്‍ പിഴയടിച്ച്
കടത്തിടും മനസ്സിനപ്പുറം

തായ് വേരറുത്തും
തള്ളയെത്തല്ലിയും
നേടണമുയരണം
കലികാലമല്ലേ...

പിഴച്ചതാര്‍ക്ക്..
പിഴയടിക്കും മനസ്സുകള്‍ക്കോ
നിന്നു പിഴയ്കും മലയാളിക്കോ
പിടഞ്ഞു തീരുമീ
മലയാളത്തിനോ..?

2011, ഓഗസ്റ്റ് 27, ശനിയാഴ്‌ച

ഭ്രമം

സൗജന്യ പുസ്തകം
പാല്‍
മുട്ട
പഴം
യൂണിഫോം
കൂട്ടുകാര്‍......
എല്ലാം വേണ്ടെന്നു വെച്ച്
അയാള്‍ മകനെ
ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിലാക്കി

"എന്നാലെന്താ..
കോട്ടും ഷൂസും കെട്ടാലോ
ഇംഗ്ലീഷ് മാത്രം പറയാലോ
വലുതാവുമ്പോ
അമേരിക്കേല് പോവാലോ"
അവളുടെ വാക്കുകള്‍
അയാളെ
കോള്‍മയിര്‍ കൊള്ളിച്ചു....

ഡൊണേഷന്‍.. ട്യൂഷന്‍ ഫീ..സ്പെഷല്‍ ഫീ.
ബസ്സ് ഫീ..ബുക്ക് ഫീ...സോ മെനി ഫീ..

ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കുകള്‍
ബ്ലെയ്ഡുകളായി ഉറക്കം കെടുത്തിയപ്പോള്‍
ബ്ലെയ്ഡുകള്‍ കിടപ്പാടം കവര്ന്നെടുത്തപ്പോള്‍
…...
അയാള്‍ പോയി തുങ്ങിച്ചത്തു