2011, ജൂലൈ 11, തിങ്കളാഴ്‌ച

സി.ബി.എസ്.ഇ

സി.ബി.എസ്.ഇ
പുതിയ സ്കൂളുകള്‍ വേണ്ട

ഞങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളുകള്‍ പൂട്ടും
പക്ഷേ
പഴയ സ്കൂളുകള്‍ വേണം
ഞങ്ങളുടെ
മക്കളുടെ പഠനം പൂട്ടരുതല്ലോ...

2011, ജൂലൈ 9, ശനിയാഴ്‌ച

സ്കൂളില്ലെങ്കിലെന്താ സുഖം.....

സ്കൂളില്ലെങ്കിലെന്താ സുഖം.....
ഇവിടെ വെറുതേ ഇരുന്ന്
സ്വപ്നം കണ്ട്....
കുത്തി വരച്ച്
ഗോട്ടി കളിച്ച്
മാങ്ങ പെറുക്കി
വട്ടുരുട്ടി.....

ചെവി പൊന്നാവില്ല
ബഞ്ചില്‍ കയറണ്ട
ചുണ്ടനങ്ങിയതിനടി വാങ്ങണ്ട
എഴുതിയെഴുതി കൈ കുഴയണ്ട
സ്കുളില്ലെങ്കിലെന്താ സുഖം....

"അമ്മേ...
പ്രാര്‍ഥിച്ചാല്‍
സ്കൂള് പൊളിഞ്ഞ് വീഴുമോ....."